juli 1

0 comments

Hoe je contact maakt met het oneindige universum

Hoe maak je eigenlijk beslissingen?

Gaat alles vanzelf vanuit de bron

Invloed van anderen

Zelfsturing

 

Ken je dat, het eindeloos ronddraaien in cirkeltjes die over omstandigheden en persoonlijke voorkeuren gaan? Wie ben ik, wat moet ik doen, hoe krijg ik het voorelkaar. Daar hoort dan vervolgens bij: Ik ben niet goed genoeg, ik kan dat niet, iedereen snapt het ook niet etc. De rondjes blijven gaan in het zichtbare wat zich niet laat beetpakken door de mind of het eindeloze denken en beslissingen nemen of forceren.

Ja, de mind kun je trainen. Je kunt je gedachten stoppen of redirecten. Dat zal zeker effect hebben. Vraag is dan wel wie doet dat, welk deel van jezelf kan invloed uitoefenen op de gedachten en hoe komt deze tot die actie? Lekker ingewikkeld.

Zelf zak ik af naar mijn hartveld. En als me dat niet goed lukt zoek ik contact met degenen die dat voor me kunnen doen. Beide ijn ook te leren en te implementeren. Zij staan nog meer aan de bodem van ons sturend vermogen omdat acties automatisch wel of niet aansluiten bij wat uit het hartveld komt.

Wordt je er blij van?

Levert iets goeds op, zonder dat je angst nu deze gedachte kaapt

Is er een directe mogelijkheid om te veranderen of geef je het over?

Diep is ons hartveld wachten antwoorden en liefdesimpulsen. Het gaat erom of we open genoeg zijn om deze te ontvangen.

Oefening: afstemming

Inbrengen vragen. Samen reading doen.

 

 

 


Tags


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page